Eget tema 32 – I portgången (330/365+1)


Varbergs fästning.

307 Storslaget (271/365+1)

Eget tema 18 – På en sten (261/365+1)

169 Ljusstråle (258/365+1)


En ljusstråle av det kraftigare slaget 🙂

Eget tema 16 – Orörlig (257/365+1)


Under ca en och en halv timme, som jag var där, så satt den i precis samma ställning orörlig hela tiden 🙂