24 Bokeh (39/365)

163 Kvällsbild (36/365)

245 Prick (18/365)

25 Bokstav (17/365)

Eget tema 44 – När dimman lättar (351/365+1)