149 Knäckt (28/365)

251 På fruset vatten (26/365)

179 Lämnat spår (24/365)

278 Siffror (23/365)

159 Kung Bores verk (22/365)