10 Badhus (194/365)


Kan detta möjligen vara ett badhus? 🙂

Eget tema 12 – Väntar (191/365)

333 Under paraplyet (190/365)

121 I de små gränderna (189/365)

178 Lysande gul (31/365)