326 Trolskt (154/365)

286 Slå an en sträng (153/365)


Den här gamla postvagnen kan kanske slå an en nostalgisk sträng 🙂
Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg (KVBJ) var en smalspårig järnväg mellan Karlshamn och Bolmen. KVBJ bildades 1908 genom en sammanslagning av Karlshamn – Vislanda Järnväg och Vislanda – Bolmens Järnväg. Tillsammans med Halmstad – Bolmens Järnväg bildades en smalspårig tvärbana mellan Hallandskusten och Blekingekusten. Järnvägen överfördes till SJ den 1 juli 1943 och lades ned 1970.

83 Eget tema 8 – Fyr (152/365)


Hanö fyr.

255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.

88 Försvar (150/365)