246 Skvallerspegel (168/365)


Det här är väl också en form av skvallerspegel 🙂

222 Roddbåt (167/365)

251 Smal gränd (166/365)

321 Utanför staketet (165/365)


De är alltid närvarande, både utanför och innanför staketen. När är de för övrigt det ena eller det andra? 🙂

215 På tråden (164/365)