271 Sagolikt (176/365)


Sagolikt, som i en saga 🙂

327 Trädgårdskonst (158/365)

255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.

14 Bakom ryggen (110/365)

293 Som ett konstverk (92/365)