67 Fjättrad (242/365)


Konsthallen i Göteborg.

266 Rundlar (239/365)

113 Hörna (236/365)


Kraftstationen i Deje.

102 Heavy Metal (219/365)


Dag Alfred Birkeland är konstnären bakom den här skulpturen, som kallas Våg. Den är formgiven som två stora krokar av massivt järn. Varje del väger 12-16 ton.

13 Bakom kulisserna (209/365)


På Wanås Konst i Skåne har man för närvarande bl a en utställning av kulisser, som gjordes till Jonas Gardells show Queen of F*cking Everything. Här är jag bakom kulisserna och tar en bild på en av dem 🙂