199 Oväntat fynd (93/365)


Några parkbänkar med budskap var ett oväntat fynd vid senaste besöket i Malmö 🙂

49 Ett steg i taget (86/365)


Till fots blir det väl ett steg i taget 🙂

76 Färgglädje (85/365)

178 Människa i förhållande till byggnad (84/365)

230 Rött, gult, grönt (83/365)