claesbilder

Bilder om allt och ingenting


5 kommentarer

295 Spår av inlandsisen (180/365+1)


Det känns som om hela Hanö visar spår av inlandsisen. Så här skriver länsstyrelsen i Blekinge om ön: ”Under de senaste årmiljonerna har klimatet dominerats av långa istider och kortare värmeperioder. Isarna har bearbetat, brutit loss och transporterat iväg berggrundsmaterial, vilket format Hanö till en drumlinbildning, med brant stupande urbergshällar i ost och nordost, som mot väster och sydväst övergår i flackare morändominerade slätter.”

Jag tar med några extra bilder från Hanö: