Eget tema 26 – Blåsigt (277/365)

248 Program (264/365)


Bilden är redigerad i programmet Lightroom 🙂

275 Septembermorgon (260/365)


Från en morgonpromenad den 13 september när solen tränger ner mellan skogens träd och lyser upp ett litet stycke av naturen.

194 Min fotostudie (258/365)


Jag brukar tänka att naturen är min fotostudie. Den här gången längs Halgåleden i Ekshärad kommun 🙂

139 Inte en kotte (251/365)