100 Hjärtligt (82/365)

63 Flöte (70/365)


Den här kan man väl också se som ett flöte 🙂

Eget tema 3 – Draghjälp (40/365)


En vinsch, som förmodligen har använts för att dra upp båtar på land.

70 Från förr (38/365)

249 Skärpa/oskärpa (36/365)