Eget tema 7 – När dimman kommer (144/365)

227 Oklart (143/365)

111 Hästsvans (135/365)

152 Komplex (117/365)


I den vilda naturen 🙂

349 Vid strandkanten (83/365)