Strävar mot himlen

Några ”nedslag” från den gångna helgen i Växjö 🙂

169 Landskapsblomma (321/365)


Södermanlands landskapsblomma.

182 Magisk plats (261/365)

319 Tjärn (237/365)

261 Regnby (198/365)