En runda på Boön

Lördagspromenad på Boön, som är en del i Stärnö-Boöns naturreservat. Sådär kan vintern också se ut 🙂

Eget tema 49 – Spets (361/365)

Eget tema 48 – Brygga (360/365)

Eget tema 44 – Strimmor av ljus (354/365)


Grundsjön den 15 januari 2021

Eget tema 42 – Sprucken (352/365)


18 januari 2021