Eget tema 9 – Skärgårdshamn (172/365)

233 Panorama (165/365)

75 Från två håll (155/365)

326 Trolskt (154/365)

255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.