Eget tema 4 – Balansakt (53/365)

70 Från förr (38/365)

209 På en pinne (27/365)

86 Gjort sitt (26/365)


Den här ser ut att ha gjort sitt, åtminstone som bil. Nu verkar den ha någon annan funktion 🙂

158 Kugghjul (82/365)