claesbilder

Bilder om allt och ingenting


10 kommentarer

54 Farthinder (138/365)


Den s k Per Albin-linjen var en mer än 50 mil lång försvarslinje, som uppfördes längs den sydsvenska kusten under andra världskriget för att skydda mot eventuell fientlig invasion. Det här är en del av försvarslinjen som fortfarande finns kvar i Landskrona. Stenblocken kallas draktänder och skulle hindra stridsvagnars framfart vid invasion från havet.