Eget tema 26 – Blåsigt (277/365)

Eget tema 24 – Stenar (267/365)

248 Program (264/365)


Bilden är redigerad i programmet Lightroom 🙂

54 En del stigar leder till kunskap (259/365)


Den här ligger i Sillnäs naturreservat och leder till kunskap om både historia, geologi, kultur och natur. Och så småningom till havet 🙂

310 Svenska skärgården (226/365)