201 Mot muren (178/365)

255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.

40 Den här är jag nöjd med (95/365)


Även om värmen inte riktigt har etablerat sig ännu, så har vi i alla fall mera vår nu än när jag tog den här bilden den 9 februari 🙂

61 Fallfärdig (81/365)

106 Historia (79/365)


Gettlinge gravfält, Öland