144 Kaffe alltid kaffe (285/365)

263 Rida (282/365)


Christiansborgs slott

50 Efter jobb (273/365)


Det är många som cyklar i Köpenhamn på vägen hem från jobbet.

71 Fraktproblem (272/365)


Bra lösning på ett fraktproblem även om det kan vara lite problematiskt att ta sig fram på cykel bland bilarna.

60 Tankfull (271/365)


Hon stod i egna tankar och begrundade en gravsten.