Eget tema 14 – Vaksam (216/365)

273 Samlare (182/365)

82 För full hals (175/365)

189 Mellanlandning (171/365)


Den mellanlandade på en byggnadsställning och tog en paus i matjakten.

269 Rädsla (170/365)


Många känner nog rädsla för ormar.