321 Utanför staketet (165/365)


De är alltid närvarande, både utanför och innanför staketen. När är de för övrigt det ena eller det andra? 🙂

215 På tråden (164/365)

56 Fastbunden (163/365)

318 Uppsatt (162/365)


Här har man satt upp en lite ovanligare välkomstskylt 🙂

47 En röd ros (161/365)