64 En svart och en vit (262/365+1)

260 Ser rött (61/365+1)


De här kunde man knappast undgå att se 🙂

188 Mellan rött och blått (23/365+1)


Lila är färger mellan rött och blått 🙂

31 Bra färdsätt (9/365+1)


Cykel kan ofta vara ett bra färdsätt, men i Rom föredrar jag att använda fötterna 🙂

335 Varmt till kallt! (305/365)


Solen är på väg upp över Sölvesborgsbron. En cyklist passerar på väg in mot staden. Mörka moln är på väg in i bilden från höger. Ljuset går från varmt till kallt.