58 Filmisk (34/365)

209 På en pinne (27/365)

Eget tema 1 – Vill inte vara med på bild (9/365)

Stilstudie II – kören, dirigenten och dansören

Stilstudie – med utbredda vingar