279 Sitter på rad (40/365)

251 På fruset vatten (26/365)

Eget tema 1 – Med näbben full (20/365)

132 I vägen (19/365)


Hur jag än bar mig åt så var det hela tiden någon gren eller något annat i vägen när jag skulle ta en bild. Och rörde jag mig för mycket så flög de iväg 🙂

250 På en sten (13/365)