129 I profil (89/365)

328 Träskalle (45/365)

331 Två av fyra (27/365)

76 Festklädd (306/365+1)

66 Ensam i sitt slag 267/365+1)