255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.

129 I profil (89/365)

328 Träskalle (45/365)

331 Två av fyra (27/365)

76 Festklädd (306/365+1)