En runda på Boön

Lördagspromenad på Boön, som är en del i Stärnö-Boöns naturreservat. Sådär kan vintern också se ut 🙂

92. Glöm mig inte (293/365)

103 Helt skruvat (193/365)


Gravsten på Assistens kyrkogård i Köpenhamn.

Eget tema 39 – Öppen (341/365+1)


Enligt Wikipedia anlades 1693 en liten begravningsplats för garnisonen vid Karlshamns kastell på Frisholmen. På stenmuren som omgärdar begravningsplatsen sitter en plakett där det står “Garnisonens begravningsplats 1658 – 1865 Vörda och Vårda Minnena”. Den enda nu läsbara gravstenen är rest över graven för kaptenen vid örlogsflottan Wilhelm Gustaf Gyllenskepp (1784-1836) riddare av Kungliga Svärdsorden och kommendant på Karlshamns kastell sedan 1833.

226 Perforerad (322/365+1)