238 Plantering (149/365)

345 Vattenfall (147/365)

177 Ljussätta (145/365)


Annedalskyrkan i Göteborg.

Mångfald – Eget tema 24 (329/365)

Mångfald

342 Vedervärdigt (327/365)

Vedervärdigt
Många tycker nog att ormar och särskilt giftiga ormar är något vedervärdigt (bilden tagen på Universeum i Göteborg).