67 Fjättrad (242/365)


Konsthallen i Göteborg.

162 Kvartett (240/365)

238 Plantering (149/365)

345 Vattenfall (147/365)

177 Ljussätta (145/365)


Annedalskyrkan i Göteborg.