255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.

14 Bakom ryggen (110/365)

293 Som ett konstverk (92/365)

129 I profil (89/365)

257 Påskgul (87/365)