113 Hörna (236/365)


Kraftstationen i Deje.

102 Heavy Metal (219/365)


Dag Alfred Birkeland är konstnären bakom den här skulpturen, som kallas Våg. Den är formgiven som två stora krokar av massivt järn. Varje del väger 12-16 ton.

13 Bakom kulisserna (209/365)


På Wanås Konst i Skåne har man för närvarande bl a en utställning av kulisser, som gjordes till Jonas Gardells show Queen of F*cking Everything. Här är jag bakom kulisserna och tar en bild på en av dem 🙂

138 Installation (201/365)


Installation av Marc Broos på Alma Löv Museum of Unexpected Art.

7 Avbild (199/365)


Nils Ferlin