Stenbrotten i Gylsboda
Sedan jag sist var här har Gylsboda begåvats med en ny skulptur i diabas (svart granit), som tycks blicka ut över det nedlagda och numera vattenfyllda stenbrottet. Några hundra meter därifrån ligger ett andra, fortfarande aktivt stenbrott. Inte utan att man kan få lite svindel, när man står där på kanten 🙂

365 Öde och tom (254/365)

361 Värmekälla (169/365)


Tillmakning är en uråldrig malmbrytningsteknik, som en gång i tiden har använts i Falu koppargruva. Man tände eldar, som fick brinna under längre tid mot bergväggen. Det uppstod då sprickor i berget och man kunde bryta loss bitar med spett och andra verktyg. Efter en eldning kunde man i bästa fall  bryta omkring en decimeter berg, så det tog sin tid.

233 Panorama (165/365)

150 Ko (164/365)


Jag försökte få den att titta in i kameran, men den ville inte. Det hade blivit bättre med ögonkontakt. Fast det blev ju ändå en bild på en ko, vilket var temat 🙂