Mikro Chorio – den övergivna byn

Fram till 50-talet var den som vilken grekisk by som helst. Men vattnet sinade och invånarna övergav därför sina hus och flyttade till andra byar på ön. Man tog hustaken med sig och använde materialet när man byggde nya hus.

Före andra världskriget bodde där nästan 1800 personer, varav 200-300 barn. 1962 bodde ett 30-tal personer i byn. 1965 fanns bara en person kvar. Nu bor där ingen alls.

Det finns drygt 200 hus kvar, mer eller mindre i ruiner. Några få byggnader har rustats upp på senare år och den största kyrkan har renoverats. Sommartid, under högsäsong, finns det en musikbar i ett av de gamla husen. För övrigt är det getterna som har tagit över.

Ett exempel på vad som kan hända när klimatet och våra livsbetingelser förändras.

23 Bock (2/365)


En av stans alla juldekorationer.

105 Horn (172/365)


Den här var nog tänkt att fungera som fågelskrämma 🙂

98 Hastighetsbegränsning (170/365)


Hastighetsbegränsningar kan ju vara av olika slag, t ex i form av getter på väg till bete i bergen 🙂

112 Hungrig (155/365)