Solnedgång över Molivos hamn

Några bilder av Molivos

 

Byggt i Köpenhamn


Bilder från lite nyare delar av Köpenhamn. Jämför med inlägget ”Arkitektur och utsmyckning”.

 

Gult som i gullviva och raps


Ett par vårbilder från Brösarps backar den 4 maj 2022.

Forsakar – Skånes högsta vattenfall


Tisdagkvällen gick till Forsakar och Skånes högsta vattenfall. Den övre delen har en fallhöjd på drygt 7 meter och den undre drygt 10 meter. Den djupa ravinen har dessutom en fantastisk natur med gammal bokskog, som fått utvecklas fritt.