211 På ny plats (94/365)


Moderna museet finns ju i Stockholm. Vad jag inte visste var att det även finns på en ny plats. Ända sedan 2009 har museet faktiskt en utställningslokal i Malmö också. Men nu vet jag 🙂

199 Oväntat fynd (93/365)


Några parkbänkar med budskap var ett oväntat fynd vid senaste besöket i Malmö 🙂

Eget tema 7 – Förfallet (92/365)

146 Krön (90/365)


Uppe på krönet ligger resterna av en gammal borg.

9 Arbetsställning (87/365)


En byggnadsställning är ju en ställning där man utför arbete, dvs en arbetsställning och här är det mängder av dem 🙂