claesbilder

Bilder om allt och ingenting


12 kommentarer

114 Hög nivå (8/365)


Igår var det lågvatten och en bra bit under medelvattennivå. Idag har det varit översvämningar pga extremt hög vattennivå. Mer än en meter över medelvattennivån, så skillnaden mot igår är väldigt stor. De kraftiga vindarna från stormen Alfrida måste ha pressat in rejält med vatten i viken under natten.