100 Hjärtligt (82/365)

Eget tema 5 – Hänger kvar (65/365)

42 Dubbelt upp (20/365)


Om en mast är en, så måste väl två master vara dubbelt upp 🙂

Naturreservatet Getabjär

Den gångna söndagen gick till ett besök i naturreservatet Getabjär och några timmars skön promenad i det fina höstvädret. På Länsstyrelsens sajt beskrivs området på följande sätt: ”Berg med ädellövskogar, betesmarker, postglaciala strandvallar”. Längs en av slingorna passerar man även klapperstensfält och doliner. Som framgår av bilderna är det fortfarande mycket grönt och inte så mycket höstfärger. Men det kommer väl förhoppningsvis 🙂

Träden fångar blicken

Det är ofta träden som fångar blicken i Tilos landskap. Ibland de ensamma träden med former eller placeringar som på något sätt sticker ut. Ibland på grund av hur ljuset skapar skiftningar och andra effekter i trädens färger.