310 Svenska skärgården (226/365)

78 Fånga dagen (212/365)


Gårdagen tog vi tillvara genom en tur till Kåseberga och skeppssättningen Ales stenar. Och det var vi inte ensamma om i det vackra vädret.

289 Snubbelrisk (210/365)


Snubbelrisken var uppenbar på stigen 🙂

201 Mot muren (178/365)

255 På plats (151/365)


Nu är den på plats, skulpturen av Susanne Demåne.