246 Skvallerspegel (168/365)


Det här är väl också en form av skvallerspegel 🙂

308 Tuvor (159/365)

327 Vandringsled (156/365)

184 Naturens olika faser (152/365)


Här är vi inne i slutet av ”lövsprickningsfasen” (om man kan kalla den så). På ett par veckor har nästan allt slagit ut.

89 Gräsrotsnivå (149/365)