202 Mycket gott (269/365)


Det var inte bara vi som tyckte att det skulle bli mycket gott med en utefika i solen. Det dök upp, eller snarare ner, en liten gäst på bordskanten, som också ville vara med 🙂

301 Stamgäst (256/365)


En stamgäst i grenverket 🙂

Eget tema 14 – Vaksam (216/365)

273 Samlare (182/365)

82 För full hals (175/365)