Eget tema 33 – Spegling (331/365+1)

293 Spindelben (329/365+1)


Smala ben brukar man ju ibland kalla för spindelben 🙂

42 Dansanta (328/365+1)

3 Analogt (311/365+1)


Från den tiden när man kunde ringa analogt 🙂

Eget tema 27 – Höstlöv (309/365+1)

Eget tema 24 – I vattnet (283/365+1)


Friskvårdshuset i Kristianstad speglar sig i Helge å.

Eget tema 23 – Rutig (282/365+1)


Fasad på Naturum i Kristianstad.

344 Vindlande (164/365+1)

171 Lycka är… (163/365+1)


… till exempel att hitta kärleken och en livskamrat 🙂

283 Snövit (142/365+1)