Eget tema 34 – På spåret (312/365)

363 Återbruk (274/365)


Den här går jag förbi nästan varje dag, men inte förrän igår kom jag på att vi har ett passande tema 🙂

259 Redo för avfärd (188/365)

307 Stopp (177/365)

286 Slå an en sträng (153/365)


Den här gamla postvagnen kan kanske slå an en nostalgisk sträng 🙂
Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg (KVBJ) var en smalspårig järnväg mellan Karlshamn och Bolmen. KVBJ bildades 1908 genom en sammanslagning av Karlshamn – Vislanda Järnväg och Vislanda – Bolmens Järnväg. Tillsammans med Halmstad – Bolmens Järnväg bildades en smalspårig tvärbana mellan Hallandskusten och Blekingekusten. Järnvägen överfördes till SJ den 1 juli 1943 och lades ned 1970.