92. Glöm mig inte (293/365)

177 Ljussätta (145/365)


Annedalskyrkan i Göteborg.

232 Oskarpt (94/365)


… åtminstone delvis.

130 I toppen (93/365)

185 Mask (73/365)