232 Oskarpt (94/365)


… åtminstone delvis.

130 I toppen (93/365)

185 Mask (73/365)

244 Praktfull (60/365)

360 Välsignelse (12/365)


Här kan man kanske få en välsignelse 🙂