58 Ett stöd i livet (61/365)

244 Praktfull (60/365)

98 Guldljus (57/365)


Solen är på väg ner och färgar byggnaderna med guldljus.

63 Fasad (55/365)

350 Vid strömmen (53/365)