76 Festklädd (306/365+1)

66 Ensam i sitt slag 267/365+1)

291 Spegelvänd (212/365+1)

90 Fördel längd (171/365+1)


Den åttonde skorstenen av Jan Svenungsson.

173 Lyser blått (102/365+1)


Stadsparken i Landskrona.

121 I fönstret (100/365+1)

156 Kronan på verket (95/365+1)

5 Ansikte i sten (91/365+1)


Skulptur av Mats Nilsson föreställande Bror ”Borre” Carlström.

189 Metallfågel (74/365+1)


Skulptur av Folke Truedsson, som heter Solfågel.

57 Dyrkan (43/365+1)


Synonymer till dyrka är t ex tillbe, hylla, älska. Tänker mig att kvinnan tillber, hyllar eller älskar ljuset, vare sig det är i fysisk eller andlig bemärkelse. Skulpturen heter Ad Lucem (mot ljuset) och står i en minneslund på kyrkogården i Fjälkinge.