112 Igenom (110/365)


Här kan man se ett konstverk IGENOM ett annat 🙂

201 Parkarbete (106/365)

182 Naket (16/365)

78 Fönsterluckor (3/365)

Byggt i Köpenhamn


Bilder från lite nyare delar av Köpenhamn. Jämför med inlägget ”Arkitektur och utsmyckning”.