Eget tema 29 – Klot (289/365)

102 Heavy Metal (219/365)


Dag Alfred Birkeland är konstnären bakom den här skulpturen, som kallas Våg. Den är formgiven som två stora krokar av massivt järn. Varje del väger 12-16 ton.

138 Installation (201/365)


Installation av Marc Broos på Alma Löv Museum of Unexpected Art.

7 Avbild (199/365)


Nils Ferlin

231 Orörlig (196/365)


Alma Löv Museum of Unexpected Art