claesbilder

Bilder om allt och ingenting


9 kommentarer

39 Den första (19/365)


I den nordiska mytologin var Ask den förste mannen och Embla den första kvinnan. Asaguden Oden göt liv i två trädstammar, som man funnit på en havsstrand, asken blev  den förste mannen och almen den första kvinnan.