claesbilder

Bilder om allt och ingenting


13 kommentarer

34 Dikt (57/365)


Poesigeneratorn av konstnären Anna Svensson har fyra rader granitkuber, som sitter på metallstänger. På kubernas lodräta sidor finns olika ord. Kuberna kan var för sig vridas runt stången, så att olika kombinationer av ord bildas ….. som rader i en dikt.