21 Borg (151/365)


Det som här brukar kallas för slottet är egentligen en gammal borgruin. Anledningen till att den kallas för slott är att den vid en del tillfällen användes som övernattningsbostad åt kungligheter.

146 Krön (90/365)


Uppe på krönet ligger resterna av en gammal borg.

251 På fruset vatten (26/365)

243 Port (25/365)

4 Another brick in the wall (7/365)