234 På sjön (204/365+1)

258 Sedd från ovan (203/365+1)

320 Trampa vatten (162/365+1)

87 Fysisk aktivitet (150/365+1)

340 Vi (149/365+1)

38 Bästa kompisar (148/365+1)

235 På språng (147/365+1)

266 Sitt fint (146/365+1)

187 Med spetsade öron (39/365+1)

219 Okända människor (34/365+1)


Här lever man på gatan. Gubbarna kring bordet är inbegripna i någon sorts kortspel.