213 På bettet (154/365)


Vi mötte dem flera morgnar, när de kom på vägen. De var riktigt på bettet och kastade sig hungrigt över grönskan vid vägkanten innan de försvann in i olivlunden där bakom

322 Ur vägen (153/365)

202 Living on the edge (152/365)


Getterna är fantastiska på att ta sig fram i bergen. Den här står precis på kanten till ett högt, väldigt brant stup ner mot vattnet. Men de hoppar oförfärat ut över kanten och lyckas på något sätt ta sig ner utan att skada sig 🙂

46 Den rör ju på sig …/It’s moving … (149/365)