23 Bock (2/365)


En av stans alla juldekorationer.

105 Horn (172/365)


Den här var nog tänkt att fungera som fågelskrämma 🙂

98 Hastighetsbegränsning (170/365)


Hastighetsbegränsningar kan ju vara av olika slag, t ex i form av getter på väg till bete i bergen 🙂

112 Hungrig (155/365)

213 På bettet (154/365)


Vi mötte dem flera morgnar, när de kom på vägen. De var riktigt på bettet och kastade sig hungrigt över grönskan vid vägkanten innan de försvann in i olivlunden där bakom