Eget tema 40 – Med utsträckta händer/With outstretched hands (340/365)

14 Badort/Seaside resort (201/365)


En härlig dag på stranden 🙂

358 Återkoppling (337/365)

Återkoppling
Återkoppling till veckorna på Tilos i början av september. Månen är på väg ner bakom bergen där vi bodde. Det känns både nära och länge sedan 🙂

202 Mått (322/365)

Mått
Havsbottnen syntes väldigt tydligt. Det var ett mått på hur klart vattnet är.

95 Förebild (317/365)

Förebild