Eget tema 40 – Med utsträckta händer/With outstretched hands (340/365)

14 Badort/Seaside resort (201/365)


En härlig dag på stranden 🙂

358 Återkoppling (337/365)

Återkoppling
Återkoppling till veckorna på Tilos i början av september. Månen är på väg ner bakom bergen där vi bodde. Det känns både nära och länge sedan 🙂

202 Mått (322/365)

Mått
Havsbottnen syntes väldigt tydligt. Det var ett mått på hur klart vattnet är.

95 Förebild (317/365)

Förebild

353 Zoom (313/365)

Zoom
Inzoomat så långt det gick, men jag kom ändå inte närmare än så 🙂

31 Brutal (310/365)

Brutal

301 Svalkande (307/365)

Svalkande
En kall öl i skuggan vid vattnet, det är svalkande 🙂

45 Densitet (305/365)

Densitet
Att en människa kan flyta – både i saltvatten och sötvatten – beror på att människokroppens täthet (densitet) är lite mindre än vattnets. Och ju saltare vattnet är, desto lättare är det att flyta. Det beror på att saltvatten har större täthet än sötvatten och därför kan ”bära” en större vikt.

Soluppgång – Eget tema 17 (288/365)

Soluppgång
Under två veckor på Tilos vaknade vi varje morgon till underbara soluppgångar.