claesbilder

Bilder om allt och ingenting


9 kommentarer

45 Densitet (305/365)

Densitet
Att en människa kan flyta – både i saltvatten och sötvatten – beror på att människokroppens täthet (densitet) är lite mindre än vattnets. Och ju saltare vattnet är, desto lättare är det att flyta. Det beror på att saltvatten har större täthet än sötvatten och därför kan ”bära” en större vikt.