324 Tripp-trapp-trull (30/365)

179 Lämnat spår (24/365)

309 Strimmor (320/365+1)


Strimmor i vattnet 🙂

Eget tema 22 – In i dimman (278/365+1)


En av veckans dimmiga morgnar.

160 Kylslaget (345/365)


En kylslagen kväll precis i månadsskiftet oktober/november.