146 Krön (90/365)


Uppe på krönet ligger resterna av en gammal borg.

274 Stenläggning (89/365)

Eget tema 6 – Ankommande (88/365)

9 Arbetsställning (87/365)


En byggnadsställning är ju en ställning där man utför arbete, dvs en arbetsställning och här är det mängder av dem 🙂

49 Ett steg i taget (86/365)


Till fots blir det väl ett steg i taget 🙂