155 Krattad (125/365)

232 Oskarpt (94/365)


… åtminstone delvis.

106 Historia (79/365)


Gettlinge gravfält, Öland

107 Historisk mark (65/365)


Gettlinge gravfält på Öland.

227 Personligt minne (308/365+1)


Kaknäs djurkyrkogård på Djurgården i Stockholm.