92. Glöm mig inte (293/365)

103 Helt skruvat (193/365)


Gravsten på Assistens kyrkogård i Köpenhamn.

155 Krattad (125/365)

232 Oskarpt (94/365)


… åtminstone delvis.

106 Historia (79/365)


Gettlinge gravfält, Öland