303 Stift (337/365)


Kanske något långsökt, men Nymö kyrka är en del av Lunds stift 🙂

274 Sammansvetsade (328/365)

232 Oskarpt (94/365)


… åtminstone delvis.

130 I toppen (93/365)