174 Längst bak (270/365+1)

338 Varsågod och sitt (254/365+1)


Nyligen läste jag i vår morgontidning om den här bänken, som står vid stranden i ett av kommunens små fiskelägen. Och den passar ju utmärkt till det här temat, så jag åkte dit och tog den här bilden 🙂

251 Ryssja (253/365+1)


En gammal ryssja upphängd mellan ett par träd.

314 Svårstavat (252/365+1)


Texten är på listerländsk dialekt och kan översättas med lat-hund-sanden. Bänken står vänd så man har utsikt över en sandstrand. Enligt en gammal fiskare, som jag pratade med, så sköttes stranden förr väldigt noggrannt hela sommaren, rensades från tång och sjögräs med mera. Men den sköts inte lika bra nu och därför kallar han den lat-hund-sanden 🙂

Eget tema 8 – Inrutad (155/365)