251 Ryssja (253/365+1)


En gammal ryssja upphängd mellan ett par träd.

206 När dimman lättar (47/365)

25 Brandgult (44/365)