Eget tema 36 – Konsert (310/365)

Eget tema 35 – Tunnel (309/365)

Eget tema 34 – I fönstret (308/365)

Eget tema 33 – Tripp, trapp, trull (303/365)


Stugorna tros vara från 1600-talet och klarade sig från stadsbranden i Kalmar 1765.

97 Hansastad (295/365)


I Sverige var bl a Kalmar ansluten till det s k Hansaförbundet under medeltiden. Kanske har det inspirerat till den här nutida arkitekturen i staden? 🙂

77 Fästning (294/365)